Legalizacja i poświadczenia dokumentów

Ustawa o Służbie Konsularnej Boliwariańskiej Republiki Wenezueli zawiera artykuł 11, paragraf 29, który uprawnia Konsulów do „legalizacji podpisów wydanych przez organy lokalne, kiedy wnioskodawca tego wymaga”

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH

Wymogi:

 1. Przedstawić w tej Sekcji Konsularnej, któryś z poniższych dokumentów oryginalnych, należycie poświadczony przez Izbę Handlową:
  • Świadectwo pochodzenia.
  • Świadectwo jakości handlowej.
  • Świadectwa ochrony zdrowia roślin, zwierząt i produktów spożywczych.
  • Poświadczenie zgodności.
  • Świadectwo wolnej sprzedaży.
  • Certyfikat jakości.
  • Świadectwo fitosanitarne.
  • Certyfikat „wolne od promieniowania radioaktywnego”.
  • Certyfikat „wolne od zanieczyszczeń.
 2. Kopia dokumentu do legalizacji.
 3. Każdy dokument, który jest w innym języku niż język hiszpański, powinien zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
 4. Potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości USD 70.00 płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną w Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.

Poświadcza się również podpisy innych dokumentów, które nie należą do powyższej grupy. W tym celu należy wysłać skan dokumentu na adres ambasady: embajada@venez.pl