Rada Bezpieczeństwa
Ambasador Wenezueli przy ONZ María Gabriela Chávez usatysfakcjonowana zmniejszeniem liczby zarażeń wirusem Ebola

Nowy Jork, 14 sierpnia 2015 (MPPRE) – podczas sesji Rady Bezpieczeństwa nt. bezpieczeństwa i pokoju w Afryce, a zwłaszcza wirusa Ebola, zastępczyni stałego przedstawiciela Boliwariańskiej Republiki Wenezueli przed ONZ, wyraziła satysfakcję z powodu zmniejszenia występowania przypadków zarażeń tym wirusem, który dotknął głównie ludność Gwinei, Liberii i Sierra Leone.


Wenezuela, przed Radą Bezpieczeństwa ONZ, potępia terroryzm we wszystkich jego formach i przejawach

 

Nowy Jork, 23 kwietnia 2015 r. (MPPRE) – W czwartek odbyła się otwarta debata w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych na temat „roli młodych w walce z brutalnym ekstremizmem i w promowaniu pokoju”, gdzie skupiono się na analizie powodów, dla których młodzi, zarówno obywatele danego państwa jak i obcokrajowcy, dokonują czynów o charakterze ektremistycznym.


Wenezuela potępia jednostronne akcje, które osłabiają pokój na świecie

 

Nowy Jork, 23 lutego 2015 r. (MPPRE).- Minister Władzy Ludowej Spraw Zagranicznych, Delcy Rodríguez, w miniony poniedziałek potępiła przed Radą Bezpieczeństwa ONZ jednostronne akcje objawiające się ingerencją, wojnami ekonomicznymi, medialnymi i finansowymi, które mają podporządkować ludy świata interesom zagranicznych hegemonów.