Wenezuela, przed Radą Bezpieczeństwa ONZ, potępia terroryzm we wszystkich jego formach i przejawach

Nowy Jork, 23 kwietnia 2015 r. (MPPRE) – W czwartek odbyła się otwarta debata w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych na temat „roli młodych w walce z brutalnym ekstremizmem i w promowaniu pokoju”, gdzie skupiono się na analizie powodów, dla których młodzi, zarówno obywatele danego państwa jak i obcokrajowcy, dokonują czynów o charakterze ekstremistycznym.

Ambasador Rafael Ramírez, Stały Przedstawiciel Boliwariańskiej Republiki Wenezueli przed tą organizacją, zapewnił, że Wenezuela potępia terroryzm we wszelkich jego formach i przejawach. Ostrzegł również przed podwójnymi standardami niektórych potęg krytykujących ekstremizm szerząc jednocześnie swoje interesy polegające na interwencjonizmie i bezkarności w finansowaniu różnych organizacji terrorystycznych, które rozprzestrzeniły się na świecie w ciągu ostatnich lat.

Czytaj więcej