Poświadczenie życia

Dokument, który stanowi że obywatel, w momencie jego realizacji, pozostaje przy życiu.

Wymogi:

  1. Stawić się osobiście w Sekcji Konsularnej Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
  2. Przedstawić oryginał i dwie (2) kopie cédula de identidad.
  3. Przedstawić oryginał i dwie (2) kopie ważnego paszportu.

W przypadku, gdy wnioskodawca prześle wniosek o wydanie poświadczenia życia drogą pocztową należy:

  1. Załączyć poświadczenie życia wydane przez notariusza kraju zamieszkania.
  2. Załączyć dwie (2) kopie paszportu oraz cédula de identidad.

Uwagi: Ta usługa zwolniona jest z opłaty konsularnej.

Rekomendacje: W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera emeryturę wydawaną przez organ wenezuelski, należy co sześć miesięcy ubiegać się o wydanie poświadczenia życia w Sekcji Konsularnej tej Misji Dyplomatycznej.