Opłaty Konsularne

INFORMACJA

Informujemy, że bank obsługujący rachunek Ambasady, w którym możliwe jest dokonanie wpłaty za usługi konsularne, to:

SANTANDER

ul. Puławska 62/64, 02-603 Warszawa
tel. 22 540 84 50
Czynny: od poniedziałku do piątku, 09:30-17:00

 

Akt urodzenia – Wolne od opłat

Poświadczenie życia – Wolne od opłat

Rejestracja związku małżeńskiego – Wolne od opłat

Rejestracja emerytury – Wolne od opłat

Rejestracja zgonu – Wolne od opłat

Przewóz zwłok i szczątków ludzkich – Wolne od opłat

Upoważnienie do podróży małoletnich – Wolne od opłat

Stały Rejestr Wyborczy – Wolne od opłat

Poświadczenie konsularne dla wydania dewiz – Wolne od opłat

Rejestr Wojskowy Wenezuelczyków mieszkających za granicą – Wolne od opłat

Wizy dyplomatyczne i kurtuazyjne – Wolne od opłat

Rejestr konsularny – Wolny od opłat

Świadectwo pochodzenia – 70 USD

Inne certyfikaty – 70 USD

Poświadczenia umów (poniżej USD 6.500) – 270 USD

Poświadczenia umów (od USD 6.501) – 510 USD

Poświadczenia umów (od USD 12.501) – 750 USD

Rejestr i wydanie kopii poświadczonych protestów – 1000 USD

Udzielenie zezwolenia na tranzyt – 2000 USD

Wydanie dodatkowej kopii lub odwołanie pełnomocnictwa – 80 USD

Wydanie lub odwołanie Pełnomocnictwa ogólnego – 300 USD

Wydanie lub odwołanie Pełnomocnictwa szczególnego – 100 USD

Rejestracja i poświadczenie testamentu – 150 USD

Poświadczona kopia aktu urodzenia – 15 USD

Poświadczenie autentyczności podpisu aktu- 30 USD

Wydanie paszportu – 80 USD

Przedłużenie paszportu – 80 USD 

Wiza pobytowa – 60 USD

Wiza Turystyczna lub Tranzytowa (zagraniczny rezydent) – 30 USD

Zezwolenie na ruch przygraniczny – 10 USD

Inne czynności – 50 USD