SzczytUzgodnione stanowisko na szczyt CELAC – UE

Quito, 05 maja 2015 r. (MPPRE).– Minister Władzy Ludowej Spraw Zagranicznych, Delcy Rodriguez, ogłosiła zakończenie spotkania Ministrów Wspólnoty Państw Ameryki łacińskiej i Karaibów (CELAC), które odbyło się w Quito, w Ekwadorze.


ALBA – TCP będzie bronić suwerenności Narodów na VII Szczycie Ameryk

 

BOLIWARIAŃSKI SOJUSZ NA RZECZ LUDÓW AMERYKI

LUDOWY TRAKTAT O HANDLU

OŚWIADCZENIE SPECJALNE

Szefowie państw i rządów oraz wysocy przedstawiciele krajów członkowskich Boliwariańskiego Sojuszu na Rzecz Ludów Ameryki – Ludowego Traktatu o Handlu (ALBA – TCP) w przeddzień kwietniowego VII Szczytu Ameryk w Republice Panamy,