Przewóz zwierząt domowych

Wymagania:

  1. Oryginał i kopia ważnego zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie o okresie ważności nie przekraczającym jednego roku.
  2. Oryginał i kopia ważnego Międzynarodowego Certyfikatu Zdrowia, wykazującego, że dane zwierzę zostało poddane badaniom, w wyniku których nie stwierdzono objaw żadnych chorób zakaźnych (ważność – jeden (1) miesiąc).
  3. Ważna Karta Szczepień oraz jej kopia wydana przez lekarza weterynarii zatwierdzonego lub akredytowanego przez kompetentne władze państwa, w którym dokonano szczepienia (sześciokrotnie w przypadku psów, trzykrotnie w przypadku kotów), w której wskazuje się partię, datę ważności oraz nazwę produktu (ważność – jeden (1) rok).
  4. Ważny oryginał i kopia zaświadczenia o odrobaczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, zwierający kompletną identyfikację zastosowanego produktu oraz jego datę ważności (ważność – trzy (3) miesiące).
  5. Certyfikat zoosanitarny przewozu zwierząt domowych (psów i/lub kotów) państwa pochodzenia wydany przez uprawnione władze państwa pochodzenia.
  6. Mikroczip identyfikacyjny dla zwierząt domowych (psów i/lub kotów): zwierzęta domowe, które mają być przywiezione na terytorium Wenezueli z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii powinny posiadać mikroczip identyfikacyjny o 12 – 15 cyfrach oraz test na antyciała neutralizujące wściekliznę, lub, w przypadku jego braku, przedstawić kopię i oryginał paszportu.
  7. Wymagania związane z importem zwierząt innych niż koty i psy: pozwolenie na wwóz wydane przez Instytut Zdrowia Środowiska Rolniczego (Instituto de Salud Agricola Integral – INSAI) oraz pozwolenie wydane przez Ministerstwo Środowiska Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.
  8. Zezwolenie sanitarne na przewóz zwierząt i roślin: wpłata na rzecz INSAI w wysokości 0.5 U.T., zgodnie z art. 81, ust. 32 Ustawy o Zdrowiu Środowiska Rolniczego, dokonana na Międzynarodowym Lotnisku im. Simona Bolivara w Maiquetia, piętro 3 Oddział Celny w Lotniskowym Dziale INSAI (sekcja obsługi pasażera). Wszelkie informacje znajdują się na oficjalnej stronie Instytutu: www.insai.gob.ve