Esequibo: historia pewnej grabieży

Caracas, 5 sierpnia 2015 r (MPPRE).– Minister Władzy Ludowej Spraw Zagranicznych, Delcy Rodríguez, przedstawiła za pomocą infografiki jak Wenezuela została pozbawiona terytorium Esequibo przez Imperium Brytyjskie – spór terytorialny, który do dziś jest aktualny ale dotyczy Gujany, czyjej naród nielegalnie przywłaszczył sobie to terytorium.

Zgodnie z chronologią, Wenezuela w momencie uzyskania niepodległości już zaliczała Esequibo do swojego terytorium, jak dowodzą źdródła historiczne.

W 1835, Imperium Brytyjskie rozpoczyna grabież terenu Wenezueli, którego linia graniczna wynosi 4290 km i przebiega wzdłuż Linii Schomburgka – nazwanej w ten sposób na cześć brytyjskiego odkrywcy, Roberta Hermanna Schomburgka.

W 1840 r. Wenezuela jest bezkarnie pozbawiona 141 930 kilometrów kwadratowych swojego terytorium, co wzrośnie 1877 r. za sprawą ekspansji brytyjskiej do 167 830 km kwadratowych.

Czytaj więcej