Boliwariański rząd zdecydowanie potępia restrykcyjne i nielegalne środki UE wobec wenezuelskich urzędników

Boliwariański Rząd Wenezueli zdecydowanie potępia restrykcyjne, nielegalnie i jednostronnie środki nałożone na siedmiu wysokich urzędników przez Unię Europejską, przyjęte dziś przez Radę do Spraw Zagranicznych w Brukseli. Te niegodne działania naruszają podstawowe zasady Karty Narodów Zjednoczonych, mające na celu ingerencję w wewnętrzne sprawy naszego kraju.

Dziś Unia Europejska dowodzi o swoim podporządkowaniu się rasistowskiemu rządowi Donalda Trumpa. Decyzje te oznaczają błędną i interwencjonistyczną politykę wobec naszego kraju, która nieuchronnie przypomina anachroniczne i przezwyciężone dążenia kolonialne dawnych imperiów, przepędzone z Naszej Ameryki 200 lat temu, dzięki odwadze i wolnej woli naszych narodów.

To obsesyjne zachowanie wobec Wenezueli, nakłania Unię Europejską do naruszania podstawowych zasad, stając się narzędziem w rękach imperialistycznego rządu USA, przekraczając najbardziej elementarne uregulowania prawa międzynarodowego, zagrażając stabilności naszego kraju.

Boliwariańska Republika Wenezueli żąda od Unii Europejskiej poszanowania suwerenności, jej legalnie ustanowionych instytucji i domaga się natychmiastowego zaprzestania wrogich działań przeciwko Ojczyźnie. Wenezuela zastrzega sobie niezbędne działania, by bronić godności narodu przed imperialnymi agresjami i chronić demokrację, suwerenność i świętą niezależność.