Narodowy rząd uderzy w nielegalny handel pieniędzmi

Prasa Mppdpsgg (04-09-2017).- Urzędnicy oraz przedstawiciele banków państwowych i prywatnych przeprowadzili rozmowy na temat wypłat emerytur, zarządzania środkami pieniężnymi, bezpieczeństwa bankowego i finansowego, w ramach działań prewencyjnych przeciwko zagrożeniom gospodarczym, które dotykają kraj.

Pułkownik Rafael Zamora, dyrektor ds. Bezpieczeństwa Telekomunijacyjnego, przewodniczył spotkaniu na którym obecni byli Dyrektor Instytucji Sektoru Bankowego (Sudeban); Bank Centralny Wenezueli (BCV); Stowarzyszenie Bankierów Wenezueli (Asobanca) i Wenezuelski Instytut Zabezpieczenia Społecznego (Ivss). Zebranie dotyczyło opracowania strategii w celu przeciwdziałania zjawiskom związanym z nielegalnym obrotem pieniężnym, emerytalno-rentowym oraz ogólnego bezpieczeństwa bankowego i finansowego. Opublikowano komunikat prasowy Ministerstwa Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju.

Zgodnie z informacją zawartą w niniejszym komunikacie, podjęte działania mają na celu zmniejszenie kolejek, w których stoją osoby starsze, aby pobrać emeryturę, zachęcając ich do korzystania z kanałów elektronicznych oraz przekazując szczegółowe informacje, aby zaprzeczyć mitom związanym z pobieraniem wypłaty. […] Tym samym, zostanie zapewniony właściwy przepływ emerytur.

“Ważne jest, aby kanały komunikacji pozostały aktywne, realizując okresowe zebrania, podczas których podejmowane są decyzje, które rozwiązują problemy bezpieczeństwa w sektorach bankowym i finansowym”, podkreślił Zamora.

Powiedział, że instytucje bankowe traktują priorytetowo emerytów i rencistów, w których transakcje muszą być zorganizowane w okresie nie dłuższym niż 15 minut.

Czytaj więcej.