Sygnał wsparcia dla demokratycznego i boliwariańskiego procesu w Wenezueli

W świetle ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w Wenezueli, my, niżej podpisane związki zawodowe chcemy wyrazić co następuje: Uważamy, niezależnie od opinii, którą każda organizacja może wyrazić na temat decyzji podjętych przez wenezuelski rząd, że na przestrzeni 18 lat większa część społeczeństwa w Wenezueli wdrożyła proces emancypacji społecznej i narodowej, mający na celu przezwyciężenie ogromnych nierówności w kraju, którego społeczeństwo stało się bardziej sprawiedliwe, wolne i suwerenne. To była istota boliwariańskiego procesu politycznego. W związku z tym, żądamy szacunku dla tego procesu.

Postrzegamy ten proces jako część długotrwałego działania, które jest implementowane w Ameryce Łacińskiej od początku XXI wieku. Procesy przemian w kulturze politycznej i oparte na emancypacji, mają na celu zmianę polegającą na równości praw i sprawiedliwości społecznej. Na przekór, wielki kapitał oraz imperializm (których największym wyrazicielem jest USA) wprawiły w ruch maszynę, zmierzającą do usunięcia rządów, które stawiały na te wartości, tak jak stało się to w przypadku Gwatemali, Brazylii, Argentyny i aktualnie Wenezueli.

Z tego powodu, potępiamy każdą brutalną próbę wspieraną i organizowaną przez tych, którzy dążą do sprowokowania chaosu, w celu destabilizacji kraju i demokratycznie wybranego rządu. Dialog, a nie przemoc, powinien być drogą do przezwyciężenia konfliktów politycznych i społecznych.

Jednocześnie uważamy, że zewnętrzne ingerencje są pełne hipokryzji, szczególnie gdy panuje cisza w związku z falą morderstw ponad 80 przywódców społecznych i obrońców praw człowieka, których dokonuje się w Kolumbii od momentu podpisania układu pokojowego w 2016 roku.

W związku z tym, popieramy prawo wszystkich narodów do swobodnego i demokratycznego wyboru swojej przyszłości politycznej.

Reasumując, oddajemy ukłony w stronę procesu konstytucyjnego, który uważamy za mechanizm demokratyczny, przy udziale narodu wenezuelskiego. Potępiamy szkodliwą i pełną manipulacji kampanię medialną skierowaną wobec Wenezueli, realizowaną przez „oficjalne” środki komunikacji, jako instrument służący stronom zainteresowanym do obalenia aktualnego rządu.

Sygnatariusze:

LAB, ESK, STEILAS (Euskal Herria) CUT Aragon, CUT Galiza, CIG Galiza, IAC, COS y CSC de Catalunya, Intersindical Valenciana (País Valenciá), Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), CSI Asturies, Intersindical Canaria (Canarias) Confederación Intersindical y Sindicato Ferroviario (Estado Español).

17 maja 2017