Wenezuela opowiada się za równowagą w gospodarce światowej

Arabia Saudyjska, 09 listopada 2015 roku (MPPRE) .- Minister Spraw Zagranicznych,  Delcy Rodríguez, w oświadczeniu prasowym, oznajmiła, że IV Szczyt Państw Ameryki Południowej i Krajów Arabskich (ASPA) ma na celu sformułować wspólne rozwiązania dla ochrony zasobów naturalnych, godziwej ceny ropy naftowej i przede wszystkim równowagi w gospodarce  światowej.