Wenezuela potępia środki ekonomiczne, które naruszają suwerenność narodów

Podczas Forum Finansowania Rozwoju, które odbyło się w siedzibie ONZ, w ramach Rady Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych Minister Spraw Zagranicznych Jorge Arreaza w imieniu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli potępił  jednostronną implementację środków ekonomicznych, finansowych lub handlowych, które naruszają prawo, suwerenność i samostanowienie narodów.

W związku z tym, minister władzy ludowej spraw zagranicznych Wenezueli podczas swojego przemówienia wskazał na przypadek Wenezueli, którego środki ekonomiczne narzucone przez narody imperialistyczne zostały uznane za niezgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych i zasadami prawa międzynarodowego.

Wyjaśnił również, że te ekonomiczne i finansowe działania z kolei uniemożliwiają pełne osiągnięcie gospodarczego i społecznego rozwoju narodów. Podkreślił jednak, że rząd boliwariański ciężko pracuje nad włączeniem społeczności w politykę socjalną.

„Nasz kraj podziela pogląd, że finansowanie w celu uwolnienia długu nie może negatywnie wpływać na rozwój programów społecznych na rzecz wspierania postępu społeczności. Powinny polegać na spójnym zobowiązaniu społeczności międzynarodowej”, zachęcał minister.

Ponadto przedstawiciel Wenezueli poinformował, że kraj karaibski popiera współpracę południe-południe i współpracę trójstronną. Dodał także, że Wenezuela potwierdza konieczność pogłębienia wysiłków wśród państw i wzmocnienia strategii na rzecz eliminacji ubóstwa i wykluczenia społecznego.