MNOAL odrzuca sankcje USA wobec Wiceprezyda Wenezueli

Caracas 16 lutego 2017 (MPPRE).-  Biuro Koordynacyjne Ruchu Państw Niezaangażowanych (MNOAL), wydało komunikat, w którym odrzuca jednostronne i przymusowe działania podjęte przez nową administrację rządu Stanów Zjednoczonych  wobec rządu, narodu oraz urzędników Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

Poniżej pełna treść komunikatu:

Komunikat Biura Ruchu Państw Niezaangażowanych (NAM)
w ramach Solidarności z Boliwariańską Republiką Wenezueli
po decyzji rządu Stanów Zjednoczonych o rozszerzeniu
jednostronnych środków przymusu

  1. Biuro Koordynacyjne Ruchu Państw Niezaangażowanych, zgodnie ze stanowiskiem potępia rozpowszechnianie i stosowanie jednostronnych środków przymusu wobec państw członkowskich Ruchu, które naruszają Kartę Narodów Zjednoczonych oraz prawo międzynarodowe, odrzuca decyzję rządu Stanów Zjednoczonych, z 13 lutego 2017 r., o rozszerzeniu jednostronnych środków przymusu wobec obywateli i podmiotów Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.
  1. Biuro Koordynacyjne Ruchu Państw Niezaangażowanych ubolewa z powodu tych środków i ponownie wyraża zdecydowane poparcie i solidarność z narodem i rządem Boliwariańskiej Republiki Wenezueli dla odrzucenia środków, jednocześnie zgodnie ze stanowiskiem, nalega aby rząd Stanów Zjednoczonych odstąpił i zaniechał tych środków przymusu, które naruszają prawo międzynarodowe, Kartę Narodów Zjednoczonych oraz zasady i procedury dotyczące pokojowych stosunków między krajami, oddziałując na dialog i zrozumienie polityczne między narodami.
  1. Biuro Koordynacyjne Ruchu Państw Niezaangażowanych, w obecnej sytuacji międzynarodowej, potwierdza Deklarację z Hawany (2006) o celach, zasadach i roli Państw Niezaangażowanych, a także odrzuca zmiany rządów przy pomocy metod niekonstytucyjnych.
  1. Biuro Koordynacyjne Ruchu Państw Niezaangażowanych ponownie podkreśla znaczenie dialogu mającego na celu wspieranie pokojowego rozstrzygania sporów, w związku z tym, apeluje do rządu Stanów Zjednoczonych oraz rządu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli o podjęcie konstruktywnego dialogu.

 

Nowy Jork, 16 lutego 2017r.