Wenezuela potępia fałszywy raport sporządzony przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka

Boliwariańska Republika Wenezueli potępia fałszywy raport sporządzony przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, w sprawie przestrzegania praw człowieka w naszym kraju – po raz kolejny- mając świadomość nieprawdy, w sposób nieuzasadniony i tendencyjny, rozpowszechniania fałszywe uwagi dotyczące wenezuelskiej rzeczywistości.

Instrumentalizacja Urzędu Wysokiego Komisarza do celów politycznych z zamiarem ataku Wenezueli, zniekształcając chwalebną misję tej instancji, w ostatnich czasach stała się niepokojącą praktyką. Korzystanie z fałszywych informacji, bez ich weryfikacji przez pozbawione skrupułów media oraz stosowanie podwójnych standardów w kwestii praw człowieka, ponownie prezentuje stronnicze i haniebne stanowisko, naruszając suwerenność Wenezueli i prawo międzynarodowe.

Jest absurdalne, że Urząd Wysokiego Komisarza otwarcie okłamuje społeczność międzynarodową odnośnie aktów przemocy popełnianych przez grupy opozycji wenezuelskiej od kwietnia tego roku, pomijając wiarygodną i pełną dokumentację sporządzoną przez wenezuelski rząd i dostarczoną temu urzędowi, która dowodzi odpowiedzialności przywódców opozycyjnych za organizację, promocję i finansowanie przemocy, przyczyniając się do śmierci ponad stu osób, raniąc tysiące, powodując wiele strat i cierpień wśród narodu wenezuelskiego.

Jest bardzo uderzające to, że Urząd Wysokiego Komisarza nie wyraża żadnej solidarności z ofiarami tej kryminalnej i pełnej przemocy strategii politycznej, której jedynym celem jest obalenie legalnego rządu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

To nieetyczne, aby Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, posiłkując się niekompletnym raportem, niepotwierdzonym oficjalnie, na podstawie opinii zebranych w wywiadach rzekomo realizowanych przez samozwańczy „zespół ekspertów”, potwierdza istnienie „masowych naruszeń” praw człowieka i przedstawia te kłamstwa światu, jako wnioski Organizacji Narodów Zjednoczonych, a tym samym narażając dobre imię i reputację tej organizacji i jej państw członkowskich.

Niniejsze fałszywe wnioski przedstawione przez samozwańczy „zespół ekspertów ONZ”, firmowane przez Wysokiego Komisarza, poważnie nadszarpnęły uczciwość, bezstronność, rzetelność, dobrą wiarę, wartości, które powinny być podstawą działań tego urzędu, a reprezentuje niebezpieczny precedens dla Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ma to miejsce kilka dni po pomyślnym utworzeniu suwerennego i prawowitego Narodowego Zgromadzenia Konstytucyjnego w Wenezueli, i kiedy cisza i spokój powraca na ulice, a wenezuelska opozycja -po upadku gwałtownego ataku- ogłasza swój powrót na ścieżkę zgodną z konstytucją, decydując się na udział w wyborach regionalnych w dniu 10 grudnia.

Republika Boliwariańska wyraża kompletną ignorancję wobec tego nielegalnego dokumentu wykorzystanego w celu narzucania opinii opartej na podłym i stronniczym podejściu przez Urząd Wysokiego Komisarza, i dołoży starań dyplomatycznych, aby zaskarżyć nową agresję wobec naszego narodu ze strony instytucji, która powinna służyć równowadze i ochronie praw człowieka na świecie.

Boliwariańska Republika Wenezueli – która obecnie realizuje proces konstytucyjny – potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz pokoju, dialogu między wszystkimi sektorami w kraju, tolerancji politycznej oraz pełnego poszanowania praw człowieka, niezbędnych warunków dla rozwiązania trudności, które obecnie występują.

Caracas, 10.08.17