Spotkanie z uczniami warszawskiej szkoły

Dnia 16 października 2017 roku, na zaproszenie Pani Agaty Kosmali-Burzmińskiej, nauczycielki języka hiszpańskiego w Liceum Ogólnokształcącym nr XLII im. Marii Konopnickiej, zrealizowano prezentację na temat kultury, folkloru, tradycji, turystyki i innych kwestii społecznych i politycznych dotyczących Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

Prezentacja kierowana była do grupy 50 uczniów w różnym wieku,  uczących się języka hiszpańskiego.

Ambasadę Boliwariańskiej Republiki Wenezueli reprezentował Pierwszy Sekretarz Dimas Alvarenga, który został przywitany przez dyrektor szkoły, która zainicjowała spotkanie z młodzieżą.

Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie wśród słuchaczy. Pierwszy Sekretarz posłużył się metaforami i przykładami, przedstawiając wizję Wenezueli, daleką od tego, co ukazywane jest na co dzień za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Na zakończenie rozpoczęła się sesja pytań, w której uczniowie mogli pogłębić omawiane tematy.